Quality Service, s.r.o. - držitel certifikátu ISO 9001:2000
www.dqs.cz
ISO 14001:2001


Co je ISO 14000?

Jádro souboru norem ISO 14000 pro systémy enviromentálního managementu sestává z pěti mezinárodních norem

 • ISO 14001
 • ISO 14004
 • ISO 14010
 • ISO 14011
 • ISO 14012

poskytujících návod k vypracování, uplatnění a auditování efektivního systému souvisejícího s problematikou životního prostředí.

 

ČSN EN ISO 14001

Hlavním cílem této mezinárodní normy je podporovat ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami. Vzhledem ke zpřísňování enviromentálních zákonů, rozvoje hospodářské politiky a jiných opatření, podporujících ochranu životního prostředí, a vzrůstajícího všeobecného zájmu o enviromentální problematiku, projevují v současné době organizace všeho zaměření zájem o minimalizaci negativních dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí.

Norma ČSN EN ISO 14001 specifikuje požadavky na zmíněný systém enviromentálního managementu a je zároveň souborem pravidel, které by každá organizace v zájmu nás všech měla dodržovat.

 

Musíme si uvědomit, že důležité je nejen podpořit ochranu životního prostředí, ale i vytvořit taková preventivní opatření, která povedou k minimalizaci vzniku nebezpečných odpadů a znečištění naší planety.

 

Proč to dělat?

Důvody rozhodnutí Vaší společnosti mohou zahrnovat snahu:

 

 • uplatnit se na trzích evropské unie
 • konkurovat na domácích a světových trzích

 

Ke globálním výhodám patří:

 

 • stále širší uznávání norem
 • celosvětová dostupnost norem v mnoha jazycích, což podporuje komunikaci mezi nadnárodními zákazníky a dodavateli

 

Vám i Vaší společnosti to přináší prospěch, protože uplatnění systému enviromentálního managementu je základem :

 • trvalého souladu s právními předpisy týkajících se ochrany životního prostředí
 • zajištění trvalého uplatňování požadovaného systému EMS rok po roce
 • zlepšování uvědomění k ochraně životního prostředí
 • z výšená důvěra úřadů státní správy v ekologické chování společnosti
 • zajišťování úspor nákladů na pokutách či jiných sankcí spojených s poškozováním životního prostředí
 • vytvoření základu a rámce pro činnosti zlepšování v systému enviromentálního managementu
 • zvýšení image a ceny společnosti
 • možnost ucházet se o významné zakázky tam, kde je systém enviromentálního managementu považován za samozřejmost

 

Co nabízíme a proč zrovna s námi?

Společnost Quality Service, s.r.o. Vám nabízí v oblasti implementace enviromentálního management systému ( EMS ) dle ČSN EN ISO 14001:2001 následující služby:

 • komplexní poradenskou činnost při budování a přípravě EMS. Vaším jediným úkolem bude určit představitele zodpovědného za EMS a vše ostatní nechte na nás, na našem týmu externích specialistů – manažerech enviromentálního management systému, kteří Vám v 2 – 3 měsíčním časovém horizontu:
 • zanalyzují Váš stávající stav
 • vyhotoví vstupní zhodnocení - úvodní podrobnou analýzu problémů ochrany a vlivů Vaší společností na životní prostředí
 • vyhotoví kompletní řízenou dokumentaci EMS ( příručka jakosti, směrnice ), záznamy
 • zavedou systém EMS do praxe
 • vyškolí Vaše zaměstnance
 • vykonají interní audity
 • hotový systém EMS Vám předají k certifikaci
 1. Smluvně garantovaný úspěšný certifikační audit a následné vydání certifikátu dle ČSN EN ISO 14001:2001 akreditovaným certifikačním orgánem dle EN 45012
 2. Asistenci při podání žádosti o příspěvek na zavedení a certifikaci systému enviromentálního managementu až do výše 50 % celkových nákladů

u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Jaké výhody Vám to přinese?

 

 • nepotřebujete financovat nákladné školení
 • nepotřebujete administrativní sílu pro tvorbu a správu dokumentace
 • nepotřebujete nákladný software na správu dokumentace a monitorování procesů
 • zaručená absolutní nezávislost interního auditování Vašeho systému
 • systém je ušitý přesně podle Vašich firemních procesů a požadavků, Vy se můžete soustředit na Vaši práci

Last update: 22.2.2005


  © Quality Service, s.r.o.