Quality Service, s.r.o. - držitel certifikátu ISO 9001:2000
www.dqs.cz
ISO 9001:2000Co znamená ISO?

ISO je zkratka názvu International Organization for Standardization ( Mezinárodní organizace pro normalizaci ), mezinárodní organizace sdružující přes 100 členských zemí.
Představitelem Spojených států v ISO je organizace American National Standards Institute ( ANSI - Americký národní institut pro normalizaci.
Představitelem ČR je Český normalizační institut ČSNI.
ISO se zabývá vývojem norem, zkoušením a certifikací pro podporu obchodu kvalitními výrobky a službami po celém světě.

Co je ISO 9000?

Jádro souboru norem ISO 9000 pro systémy kvality sestává ze čtyř mezinárodních norem
- ISO 9000:2000
- ISO 9001:2000 ( tato norma se jako jediná z této řady certifikuje )
- ISO 9004:2000
- ISO 19011
poskytujících návod k vypracování a uplatnění efektivního systému managementu kvality.
Tyto normy, které nejsou specifické pro žádný druh produktů, se dají uplatnit ve všech oborech výroby a služeb. Zkrátka, ISO je tu pro všechny.


Proč to dělat?

Požadavky na kvalitu se za poslední desetiletí rozšířily až do takové míry, že se kvalita stává v současnosti v podobě komplexního managementu kvality novým a rozhodujícím fenoménem úspěšnosti firem. Vývojové trendy označují management kvality za prostředek vedoucí k podnikatelské dokonalosti. Vyžadují jeho uplatňování ve všech oblastech řízení, počínaje strategií, přes projektování, motivaci pracovníků, marketing, finanční management, služby a další činnosti, které vedou ke spokojenosti zákazníka.
Aby Vaše společnost přesvědčila svého zákazníka, že uplatňuje účinný systém managementu kvality, jenž se týká činností vztahujících se ke kvalitě, které v organizacích provádíte k uspokojení jeho očekávání, je vhodné toto prokázat certifikátem ISO 9001:2001. A nejen to, důvody rozhodnutí Vaší společnosti mohou zahrnovat snahu:
- uplatnit se na trzích evropské unie
- konkurovat na domácích a světových trzích
- minimalizovat opakované auditování podobnými a různými zákazníky
- zlepšit výkonnost dodavatelů
Mezi další velmi podstatné důvody patří zákon 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách, který vstoupil v platnost 1.května letošního roku. Důležitá část zákona se týká zejména nutnosti certifikace žadatele dle norem řady ISO 9000.

Ke globálním výhodám patří:
- stále širší uznávání norem
- celosvětová dostupnost norem v mnoha jazycích, což podporuje komunikaci mezi nadnárodními zákazníky a dodavateli
Vám i Vaší společnosti to přináší prospěch, protože uplatnění systému managementu kvality je základem :
- lepšího pochopení a důslednosti všech přístupů ke kvalitě v celé společnosti
- zajištění trvalého uplatňování požadovaného systému kvality rok po roce
- zlepšování dokumentace
- zlepšování uvědomění ke kvalitě
- posilování důvěry a vztahů mezi organizací a zákazníkem
- zajišťování úspor nákladů a ziskovosti
- vytvoření základu a rámce pro činnosti zlepšování v systému managementu kvality
- zvýšení image a ceny společnosti
- možnost ucházet se o významné zakázky tam, kde je systém jakosti považován za samozřejmost

Co nabízíme a proč zrovna s námi?

Společnost Quality Service, s.r.o. Vám nabízí v oblasti zavádění systému jakosti dle modelu ČSN EN ISO 9001:2001 následující služby:
1. komplexní poradenskou činnost při budování a přípravě systému jakosti. Vaším jediným úkolem bude určit představitele zodpovědného za systém managementu jakosti a vše ostatní nechte na nás, na našem týmu externích specialistů - manažerech kvality, kteří Vám v 2 - 3 měsíčním časovém horizontu:
- zmapují a opíší procesy
- vyhotoví kompletní řízenou dokumentaci I. a II. stupně ( příručka jakosti, směrnice, příp. technické postupy ), záznamy
- zavedou systém managementu jakosti do praxe
- vyškolí Vaše zaměstnance
- vykonají interní audity
- hotový systém managementu jakosti Vám předají na klíč k certifikaci
2. Smluvně garantovaný úspěšný certifikační audit a následné vydání certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 akreditovaným certifikačním orgánem dle EN 450012
3. Asistenci při podání žádosti o příspěvek na zavedení a certifikaci systému managementu jakosti až do výše 50 % u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.


Jaké výhody Vám to přinese?

- nepotřebujete financovat nákladné školení
- nepotřebujete administrativní sílu pro tvorbu a správu dokumentace
- nepotřebujete nákladný software na správu dokumentace a monitorování procesů
- zaručená absolutní nezávislost interního auditování Vašeho systému
- systém je ušitý přesně podle Vašich požadavků a Vy se můžete soustředit na Vaši práci

Last update: 22.2.2005


  © Quality Service, s.r.o.