Quality Service, s.r.o. - držitel certifikátu ISO 9001:2000
www.dqs.cz
OHSAS 18001


Co je systém bezpečnosti a ochrany zdraví práci dle OHSAS 18001?

 

OHSAS 18001 je kompatibilní s normami ISO 9001:2000 ( systémy managementu jakosti ) a ISO 14001:1996 ( systémy inveromentálního managementu ) proto, aby byla usnadněna integrace systémů managementů jakosti, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci organizacemi, které si to přejí učinit.

 

Tato norma specifikuje požadavky na takový systém managementu BOZP, který je schopen pomoci organizacím řídit, minimalizovat či odstranit její rizika BOZP vůči svým zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám. Celý systém managementu BOZP má vliv i na lepší výkonnost celé organizace.

 

Proč to dělat?

 

Důvody rozhodnutí Vaší společnosti mohou zahrnovat snahu:

 

 • uplatnit se na trzích evropské unie
 • konkurovat na domácích a světových trzích

 

Ke globálním výhodám patří:

 

 • stále širší uznávání norem
 • celosvětová dostupnost norem v mnoha jazycích, což podporuje komunikaci mezi nadnárodními zákazníky a dodavateli

 

Vám i Vaší společnosti to přináší prospěch, protože uplatnění systému BOZP je základem :

 • trvalého souladu s právními předpisy týkajících se BOZP
 • zajištění trvalého uplatňování požadovaného systému BOZP rok po roce
 • snížení pracovních úrazů v podniku
 • vytvoření základu a rámce pro činnosti zlepšování v systému BOZP
 • zvýšení image a ceny společnosti
 • možnost ucházet se o významné zakázky tam, kde je systém BOZP považován za samozřejmost

 

Co nabízíme a proč zrovna s námi?

Společnost Quality Service, s.r.o. Vám nabízí v oblasti implementace systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:1999 následující služby:

 • komplexní poradenskou činnost při budování a přípravě BOZP. Vaším jediným úkolem bude určit představitele zodpovědného za BOZP ve Vaší společnosti a vše ostatní nechte na nás, na našem týmu externích specialistů – manažerech BOZP, kteří Vám v 2 – 3 měsíčním časovém horizontu:
 • zanalyzují Váš stávající stav
 • vyhotoví vstupní zhodnocení - úvodní podrobnou analýzu rizik BOZP na pracovišti
 • vyhotoví kompletní řízenou dokumentaci BOZP ( příručka jakosti, bezpečnostní předpisy a směrnice, havarijní plány ), záznamy
 • zavedou systém BOZP do praxe
 • vyškolí Vaše zaměstnance
 • vykonají interní audity
 • hotový systém BOZP Vám předají k certifikaci
 • Smluvně garantovaný úspěšný certifikační audit a následné vydání certifikátu dle OHSAS 18001:1999 akreditovaným certifikačním orgánem dle EN 45012

 

Jaké výhody Vám to přinese?

 • snížení pracovních úrazů ve Vaší společnosti
 • nepotřebujete financovat nákladné školení
 • nepotřebujete administrativní sílu pro tvorbu a správu dokumentace
 • nepotřebujete nákladný software na správu dokumentace a monitorování procesů
 • zaručená absolutní nezávislost interního auditování Vašeho systému
systém je ušitý přesně podle Vašich firemních procesů a požadavků, Vy se můžete soustředit na Vaši práci.

Last update: 22.2.2005


  © Quality Service, s.r.o.