Quality Service, s.r.o. - držitel certifikátu ISO 9001:2000
www.dqs.cz
Pocertifikační péče


Naše podpora QMS, EMS, OHSAS


Vzhledem k tomu, že certifikací celý proces nekončí, neboť systém vyžaduje pravidelnou aktualizaci a údržbu, společnost Quality Service, s.r.o. Vám nabízí dohled nad Vaším systémem, tzv. pocertifikační péči, a to za velmi příznivých podmínek.
Tato spolupráce může mít dvě roviny, a to:

 

 • pravidelné návštěvy na základě smluvního vztahu ( externí manažer jakosti, interní auditor ), které zahrnují
  • Aktualizaci systému jakosti v organizaci ( aktualizace řízené dokumentace, zpracování pravidelných záznamů o jakosti )
  • Interní prověrky systému jakosti, včetně vypracování výstupních zpráv
  • Metodická podpora odpovědných pracovníků při odstraňování případných vzniklých neshod - nápravná opatření
  • Metodická podpora odpovědných pracovníků při realizaci preventivních opatření
  • Provedení všech periodických kontrol
  • Vypracování roční zprávy o stavu systému jakosti pro vedení společnosti
  • V případě nutnosti účast na pravidelných poradách vedení společnosti
  • Účast při dozorovém auditu ze strany certifikačního orgánu

 

 

 • jednorázové návštěvy na základě objednávky , které doporučujeme provádět 1 x za rok před dozorovou či recertifikační prověrkou ze strany certifikačního orgánu
  • Interní prověrku, včetně vypracování výstupní zprávy z IA
  • Vypracování chybějících záznamů o jakosti
Ústní doporučení ( opatření k nápravě )

 

Last update: 22.2.2005


  © Quality Service, s.r.o.